Thể LoạI Người Mỹ

Chọn một Shorthair của Mỹ
Người Mỹ

Chọn một Shorthair của Mỹ

Shorthair của Mỹ là một giống chó được sản xuất tại Mỹ đã có mặt ở đất nước này hàng trăm năm. Một giống chó phổ biến, người tốc ký người Mỹ - hay ASH - trông thoải mái quen thuộc với người yêu mèo trung bình với phong cách cơ thể mạnh mẽ và ngoại hình đẹp. Trong số tất cả những con thuần chủng, ASH trông giống như những người nội địa được lai tạo ngẫu nhiên có thể tìm thấy trên hầu hết mọi đường phố Mỹ.

ĐọC Thêm

Người Mỹ

Chọn một Shorthair của Mỹ

Shorthair của Mỹ là một giống chó được sản xuất tại Mỹ đã có mặt ở đất nước này hàng trăm năm. Một giống chó phổ biến, người tốc ký người Mỹ - hay ASH - trông thoải mái quen thuộc với người yêu mèo trung bình với phong cách cơ thể mạnh mẽ và ngoại hình đẹp. Trong số tất cả những con thuần chủng, ASH trông giống như những người nội địa được lai tạo ngẫu nhiên có thể tìm thấy trên hầu hết mọi đường phố Mỹ.
ĐọC Thêm